بارسا در تدارک پیشنهاد سوم برای جذب نیمار؛ این بار دمبله!

بارسلونا به فکر این است که پیشنهاد سومی را برای نیمار ارائه کند.

Powered by WPeMatico