اینسینیه: ساری با پیوستن به یوونتوس به ما خیانت کرد

لورنزو اینسینیه وینگر ایتالیایی ناپولی از رفتن سرمربی سابقش به رقیب دیرینه، یوونتوس بسیار ناراحت است.

Powered by WPeMatico