اکیپ؛ بارسلونا بند فسخ گریزمن را پرداخت کرده است

گریزمن فاصله زیادی با پوشیدن پیراهن بارسلونا ندارد.

Powered by WPeMatico