اوئسکا ۰ – ۰ بارسلونا؛ توقف در خانه قعرنشین در غیاب ستارگان

بارسلونا در غیاب ستارگانش در خانه تیم قعرنشین متوقف شد.

Powered by WPeMatico