انتقاد روزنامه بلژیکی از کاوه: توان حفظ توپ هم ندارد!

یک روزنامه بلژیکی در گزارشی عجیب عملکرد کاوه رضایی در تیم کلوب بروژ را به نقد کشید.

Powered by WPeMatico