امید خالدی: پنجاب در خط حمله قوی و در دفاع ضعیف است

بازیکن تیم سایپا گفت: نباید پنجاب را دست کم بگیریم.

Powered by WPeMatico