اقدام عجیب مدیرعامل مس کرمان در قبال دست نشان

مدیرعامل باشگاه مس کرمان با بیان اینکه در بازی این هفته تیم فوتبال مس برابر نود ارومیه به نادر‌دست‌نشان استراحت خواهد داد تاکید کرد که این موضوع به منزله برکناری ایشان نخواهد بود.

Powered by WPeMatico