افت امتیازگیری برانکو برای قهرمانی؛ منفیِ ۵ امتیاز!

اولین قهرمانی برانکو در پرسپولیس با ۶۶ امتیاز به دست آمده بود. این تیم برای دومین قهرمانی ۶۴ امتیاز کسب کرد و این فصل هم نهایتا با ۶۱ امتیاز می‌رسد.

Powered by WPeMatico