اعلام حمایت انجمن فوتبال آسیای میانه از ریاست شیخ سلمان در AFC

انجمن فوتبال آسیای میانه از ریاست شیخ سلمان در AFC حمایت کرد.

Powered by WPeMatico