اعتراض سایپا در نیمه اول؛ پنالتی بود؟

محمدرضا اکبریان در مورد برخورد محمد نادری و علی دشتی در دقایق پایانی نیمه اول اعتقادی به پنالتی نداشت.

Powered by WPeMatico