اصرار پاریسن ژرمن برای حفظ نیمار و امباپه

پی اس جی هیچ قصدی برای فروش نیمار یا امباپه ندارد.

Powered by WPeMatico