استفاده از VAR در این فصل لیگ قهرمانان اروپا رسما تایید شد

در مراحل حذفی این فصل لیگ قهرمانان اروپا از کمک داور ویدیویی استفاده خواهد شد.

Powered by WPeMatico