ادامه مذاکرات بنی یاس و پاتوسی درباره مبلغ قرارداد

مذاکرات باشگاه بنی یاس با آیاندا پاتوسی ادامه دارد و دو طرف به دنبال توافقاتی در مورد مبلغ قرارداد هستند.

Powered by WPeMatico