اختلاف فاحش بیگ‌فایو با سایر تیم‌ها؛ تفاضل منفی ۱۱ تیم!

۵ تیم بالای جدولی در این فصل به قدری با سایر تیم‌ها اختلاف سطح داشتند که به طور طعنه‌آمیزی تفاضل گل همه تیم‌ها از رتبه ششم تا آخر، منفی است.

Powered by WPeMatico