احمدزاده در شرایط مشابه ۵ پرسپولیسی؛ فرشاد زیر فشارها دوام می‌آورد؟

در شرایطی فرشاد احمدزاده به پرسپولیس برگشت که بین بازیکنان فعلی این تیم، ۵ بازیکن سابقه جدایی کوتاه مدت دارند.

Powered by WPeMatico