اجرای قانون جدید ضربات پنالتی در جام اتحادیه انگلیس

قانون جدید ترتیب زدن ضربات پنالتی در رقابت های جام اتحادیه این فصل انگلیس اجرا می شود.

Powered by WPeMatico