اتفاق جالب؛ وقتی ساری برای نشان دادن اشتباه داور از لپ تاپ کمک گرفت

ساری به شدت از عملکرد کمک داور ویدیویی دیدار با تاتنهام ناراضی بود.

Powered by WPeMatico