1571756591tftgeyz4ry_245_172_cropped

آمار علیرضا حقیقی در ۶ سال دوری از لیگ؛ ۹۸ گل خورده!

علیرضا حقیقی در ۶ سال دوری از ایران، تعداد کلین‌شیت‌هایش در لیگ‌های مختلف دو رقمی هم نشده بود. البته حقیقی در این سال‌ها بیشتر از اینکه درون دروازه قرار بگیرد، سکونشین و نیمکت‌نشین بود.

Powered by WPeMatico