آمادگی پوگبا برای بازگشت به یوونتوس؛ کدام بازیکنان به فروش خواهند رسید؟

تامین منابع مالی برای بازگرداندن پوگبا، یووه را وادار به فروش چند بازیکن خود خواهد کرد.

Powered by WPeMatico