آرسن ونگر مدیر فنی فیفا می‌شود

سرمربی پیشین آرسنال به استخدام فیفا در می آید.

Powered by WPeMatico