آرای کمیته انضباطی؛ جریمه مالی برای تراکتور، دایی و افشین قطبی

کمیته انضباطی ارای خود را در خصوص تیم های لیگ برتری را صادر کرد.

Powered by WPeMatico